Wie Ben ik?

Peter Weyn

Om in België als gedragstherapeut te adviseren bij probleemgedrag, hoef je geen enkel diploma te hebben. Daardoor zijn er bepaalde mensen, (ik scheer niet iedereen over dezelfde kam), die zonder verstand van zaken adviezen geven, terwijl zij door de gemiddelde hondenbezitter wel als expert gezien worden.

Ik ben van mening dat iedereen die werkzaam is  als gedragstherapeut daarvoor de nodige diploma’s moet hebben en dat hij of zij zich ook moet  bijscholen.

Diploma

Licentiaat Toegepaste economische wetenschappen (TEW) - Universiteit Antwerpen

Diploma Gedragstherapeut

Ik heb mijn opleidingen gevolgd bij Cursuscentrum Dierverzorging, Kynologisch Centrum te Barneveld in Nederland.

De volgende modules heb ik met succes afgerond :

Module A: Ethologie hond

Module B1: Kynologisch instructeur

Module B2: Gevorderd kynologisch instructeur

Module C: Gedragstherapie: Begeleiding probleemgedrag hond

Module D1: Gedragstherapie: Oplossen probleemgedrag in de praktijk

Naslagwerken over nieuwe inzichten gedragswetenschappen (University of Bristol)

Kynologische Gedragstherapeut

Ttouch

Uiteraard volg ik nog bijscholingsdagen, zodat mijn kennis op peil blijft