Probleemgedrag

De vraag kan gesteld worden, wanneer vormt het gedrag van een hond een probleem?
Is het de hond die een probleem heeft of is het andersom en maakt de baas er een probleem van?

Het antwoord op deze vragen is bij elkeen die een hond heeft anders.

We nemen een voorbeeld: een hond die veel blaft. Als de baas van deze hond een boer is die woont tussen de weiden en akkers, dan vormt het vele geblaf geen probleem.
Maar als deze hond op een appartement woont, dan wordt het vele geblaf wel als een probleem ervaren door de eigenaar.

Afhankelijk van de omgeving, personen en eigenaars wordt het gedrag al dan niet als problematisch beschouwd.

Een oplossing voor een bepaald gedrag vereist een oplossing op maat, immers iedere combinatie hond-eigenaar is uniek. Zo is ook de oplossing voor iedere combinatie uniek.

De meest voorkomende gedragsproblemen zijn:

  • Agressie
  • Verlatingsangst
  • Rangorde probleem
  • Sociale onzekerheid
  • Overactiviteit
  • Desocialisatie